1. Титульний аркуш.

Loading...


2. Зміст.

Loading...


3. Основні відомості емітента.

Loading...


4. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

Loading...


5. Інформація про посадових осіб емітента.

Loading...


6. Інформація про зобовязання та забезпечення емітента.

Loading...


7. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

Loading...


8. Інформація про собівартість реалізованої продукції.

Loading...


9. Інформація про випуски акцій емітента.

Loading...


10. Інформація щодо корпоративного секретаря.

Loading...


11. Баланс (Звіт про фінансовий стан).

Loading...


12. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Loading...


13. Звіт про рух грошових коштів.

Loading...


14. Звіт про власний капітал.

Loading...


15. Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до МСФЗ.

Loading...


16. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності.

Loading...


17. Проміжний звіт керівництва.

Loading...


18. Твердження щодо проміжної інформації.

Loading...

 

АТ "Одеська ТЕЦ"

Please publish modules in offcanvas position.