1. Титульний аркуш.

Loading...


2. Зміст.

Loading...


3. Основні відомості про емітента.

 

Loading...


4. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

 

Loading...


5. Інформація про посадових осіб емітента.

 

Loading...


6. Інформація про зобовязання та забезпечення емітента.

 

Loading...


7. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів діяльності.

 

Loading...


8. Інформація про собівартість реалізованої продукції.

 

Loading...


9. Інформація про випуски акцій емітента.

 

Loading...


10. Інформація щодо корпоративного секретаря.

 

Loading...


11. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2019р.

 

Loading...


12. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2019р.

 

Loading...


13. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2019р.

 

Loading...


14. Звіт про власний капітал за 9 місяців 2019р.

 

Loading...


15. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ.

 

Loading...


16. Проміжний звіт керівництва.

 

Loading...


17. Твердження щодо проміжної інформації.

 

Loading...

 

АТ "Одеська ТЕЦ"

Please publish modules in offcanvas position.