1. Титульний аркуш.

файл для завантаження

Loading...


2. Зміст.

файл для завантаження

Loading...


3. Основні відомості про емітента.

файл для завантаження

Loading...


4. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

файл для завантаження

Loading...


5. Інформація про посадових осіб емітента.

файл для завантаження

Loading...


6. Інформація про зобов`язання та забезпечення емітента.

файл для завантаження

Loading...


7. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

файл для завантаження

Loading...


8. Інформація про собівартість реалізованої продукції.

файл для завантаження

Loading...


9. Інформація про випуски акцій емітента.

файл для завантаження

Loading...


10. Інформація щодо корпоративного секретаря.

файл для завантаження

Loading...


11. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2022р.

файл для завантаження

Loading...


12. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2022р.

файл для завантаження

Loading...


13. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 півріччя 2022р.

файл для завантаження

Loading...


14. Звіт про власний капітал за 1 півріччя 2022р.

файл для завантаження

Loading...


15. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ.

файл для завантаження

Loading...


16. Проміжний звіт керівництва.

файл для завантаження

Loading...


17. Твердження щодо проміжної інформації.

файл для завантаження

Loading...


18. Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі.

файл для завантаження

Loading...

 

 

АТ "Одеська ТЕЦ"

Please publish modules in offcanvas position.