Інформація про підприємство

          АТ «Одеська ТЕЦ» є ліцензіатом із здійснення наступних видів господарської діяльності:

  1. Виробництво електричної енергії;
  2. Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії;
  3. Постачання теплової енергії.

Фактично ліцензовану господарську діяльність з постачання теплової енергії АТ «Одеська ТЕЦ» не проводить.

Технологічно виробництво і подача теплової енергії у вигляді гарячої оводи та пари і електричної енергії від АТ «Одеська ТЕЦ» забезпечується за рахунок основного майданчика, до складу якого входять котлотурбінний цех і водогрійна котельня.

Відпуск теплової енергії від станції здійснюється парою з відборів турбін і редукційних установок та гарячою водою від бойлерних установок і водогрійних котлів.

Встановлена теплова потужність станції складає 537 Гкал/год:

          котлотурбінний цех – 237 Гкал/год;

          водогрійна котельня – 300 Гкал/год;

Встановлена електрична потужність станції 62 Мвт/год.

 

Склад та характеристика встановленого основного обладнання:

  1. Котлотурбінний цех (котельне відділення):

Ст.

Тип котлогене-ратору

Рік вводу в експлуатацію

Відпрацьо-ваний ресурс, тис. годин

Паротеплоп-родуктивність, тн/год/Гкал/год

Паливо

номінальна

дозволена

6

Котел паровий барабанний

ТП-170

1954

330,4

170

170

Природний газ

8

Котел паровий барабанний

ТП-170

1987

252,5

170

170

Природний газ

10

Котел паровий барабанний

ТП-47

1966

188,1

220

150

Природний газ

3

Котел прямоточний водогрійний

ПТВМ-100

1983

34,35

100

70

Природний газ

         

  1. Котлотурбінний цех (турбінне відділення):

Ст.

Тип турбоагрегату

Рік вводу в експлуатацію

Відпрацьо-ваний ресурс, тис. годин

Електрична потужність, Мвт

номінальна

дозволена

3

ПТР-22-90/13/1,2;

ТВ 2-30-2

1953

334,7

22

22

4

ПТ-20-90/10;

ТВС 30

1954

315,8

20

20

6

ПТР-20-90/10-0,8-1,2;

ТВ 2-30-2

1957

287,6

20

20

 

          З трьох турбогенераторів технологічно можуть використовуватися для роботи на нагрів мережевої води всі три. Турбогенератор Ст. № 4 може використовуватися для роботи в конденсаційному режимі.

          Для несення теплового навантаження на опалення і гаряче водопостачання протягом осінньо-зимового максимуму достатньо наявності в працездатному стані трьох парових котлоагрегатів (два в роботі і один в резерві) та трьох турбогенераторів (два в роботі та один в резерві).

 

          Теплові мережі

          Відпуск теплової енергії гарячою водою від АТ «Одеська ТЕЦ» здійснюється по чотирьох трубопроводах:

Ø 700 мм (стара)

Ø 700 мм (нова)

Ø 600 мм

Ø 500 мм

          Загальна протяжність магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних теплових мереж, що подають теплову енергію від АТ «Одеська ТЕЦ» перевищує 208 км в двотрубному обчисленні.

 

          Електричний розподільний пристрій

          Електрична схема АТ «Одеська ТЕЦ» передбачає видачу потужності на генераторній напрузі 6,3 кВ та двох підвищених класах напруг 35 та 110 кВ з використанням трьохобмоткових 110/35/6 кВ трансформаторів зв’язку.

          На генераторній напрузі з шин ГРП 6,3 кВ та на середній напрузі з шин ЗРП-35 кВ забезпечується живлення підприємств м. Одеси, на вивисокі напрузі з шин ВРП-110 кВ виконані зв’язки з електричною системою країни.

          Розподільчий пристрій ГРП-6,3 кВ побудований за схемою двох систем збірних шин, реактованих та секціонованих на три частини.

          ЗРП-35 кВ побудований за схемою з двома системами робочих шин, з’єднаних шинним вимикачем.

          ВРП-110 кВ побудований за схемою секціонованої роз’єднувачем системи збірних шин з обхідною.

          Усі приєднання до шинорозподільчих пристроїв виконані з одним вимикачем та двома шинними роз’єднувачами на ланцюг.

          Генератори 3Г та 4Г включені відповідно на ІІ та ІІІ секції збірних шин ГРП 6,3 кВ.

          Пропускна здатність ліній, які приєднані до ТЕЦ, складає 109 Мвт.

 

          Теплові та електричні навантаження у осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.:

Максимум теплових невантажена був 10.02.2023 р, коли відпуск тепла на сторону склав 103,5 Гкал/год.

          Максимум електричних навантажень був також 10.02.2023 р, та склав 21 Мвт. Температура навколишнього середовища в цей період була -3°С.

         

          В осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. на АТ «Одеська ТЕЦ» в роботі знаходилося наступне основне обладнання:

  • енергетичні котли ст. №6 та №8;
  • турбіна ст. №3.
АТ "Одеська ТЕЦ"