Учетная запись

Загальна кількість акцій АТ «Одеська ТЕЦ»

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства:

Загальна кількість акцій АТ «Одеська ТЕЦ» складає 174 101 600 штук

Кількість голосуючих акцій АТ «Одеська ТЕЦ» складає 174 101 600 штук