Учетная запись

Iнформацiя про пiдсумки голосування

    Відповідно до п. 16.21 Статуту Товариства, про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах 02.03.2021 доводимо до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі, оскільки інший порядок не встановлений рішенням позачергових Загальних зборівТовариство.

 

Рішення прийняте дистанційними позачерговими Загальними зборами з 1-го питання порядку денного: «Обрати зовнішнього аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Груп» для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік, затвердити умови договору від 01.02.2021 № 39 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) та додаткової угоди до нього від 01.02.2021 № 1, встановити розмір оплати послуг аудитора в сумі 370 000,00  (триста сімдесят тисяч) грн 00 коп. без ПДВ.»

 

Результати голосування з 1-го питання порядку денного: всього голосували 174 083 240 голосів.

"за"        174 083 240       голосів,            100       % голосів, присутніх на зборах

"проти" 0             голосів, 0,00        %            голосів, присутніх на зборах

"утримався"        0             голосів, 0,00        %            голосів, присутніх на зборах

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні        0             голосів, 0,00%

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними               0             голосів, 0,00%

Рішення прийнято одноголосно.

 

Протокол

 

 Протокол 1_2021_05.02.2021_АТ_Одес_ка_ТЕЦ.pdf